Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

 

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

Datum zveřejnění(desc) Datum stažení
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech 05.04.2012 19.01.2038
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 24.01.2014 20.11.2020
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014 17.07.2014 31.12.2023
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace 07.03.2017 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s. 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o. 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s. 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší) 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s. 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program) 31.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11.09.2017 31.12.2020
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník) 10.10.2017 02.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o. 20.10.2017 31.12.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 13.03.2019 02.01.2024
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s 28.03.2019 31.12.2021
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 28.03.2019 31.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 10.06.2019 30.06.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Závěrečný účet 2018 včetně komentáře k Závěrečnému účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Infromace o zveřejnění Záverečného účtu za rok 2018 včetně komentáře a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.08.2019 31.12.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 18.09.2019 02.01.2024
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 02.12.2019 31.12.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 04.12.2019 21.02.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 04.12.2019 28.02.2020
Exekutorský úřad - Praha 1 - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 04.12.2019 06.03.2020
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 13.12.2019 31.12.2022
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 19.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Toužim 08.01.2020 25.02.2020
Exekutorský úřad Beroun - dražební vyhláška - František Lamač 09.01.2020 27.02.2020
Exekutorský úřad Praha 3 - opakovaná dražební vyhláška - PN INVEST development s. r. o. 16.01.2020 20.02.2020
Exekutorský úřad Praha 3 - opakovaná dražební vyhláška - PN INVEST development s. r. o. 16.01.2020 20.02.2020
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice 16.01.2020 31.03.2020
Oprava usnesení - František Lamač 21.01.2020 27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - METODIK ÚČETNICTVÍ ODBORU FINANCÍ A EKONOMIKY MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY 23.01.2020 25.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY 23.01.2020 25.02.2020
Český statistický úřad - Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech 28.01.2020 25.05.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 28.01.2020 18.02.2020
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Teplička 30.01.2020 02.03.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/ Dvory 31.01.2020 20.02.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/ Doubí 31.01.2020 20.02.2020
Veřejná vyhláška - Teplukhina Elena 31.01.2020 17.02.2020
IPRÚKV°- Vyhlášení výzvy č. 44 31.01.2020 28.02.2020
AOPK ČR - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 31.01.2020 18.02.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 17/20 03.02.2020 19.02.2020
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9054000194 03.02.2020 20.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.j. 19892/OD/19-4/Mach. fyzické osobě: Marku Pavlovi, nar. 07.10.1968 03.02.2020 19.02.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 15/2020; PDZ MK KV ul. Zahradní - stavební práce v komunikaci - uložení kabelu NN pro č.p. 653/13 03.02.2020 19.02.2020
Oznámení o vyhlášení dotace v Programu Podpora obnovy kulturních památek protsřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020 04.02.2020 28.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.16/2020, Dopravní značení pro stavbu - Chylice - rekonstrukce veřejného osvětlení NN 05.02.2020 21.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.2678/OD/20 Nov, Zoghlami Zuzana, nar. 27.6.1975, oznámení. 05.02.2020 21.02.2020
Krajský úřad Karlovarského kraje - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 05.02.2020 21.02.2020
Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nejdek (§ 25 odst. 1 lesního zákona), s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031. Zařizovací obvod je vymezen LHO Nejdek, kód LHC: 321802 , s platností do 31. 12. 05.02.2020 31.05.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.2693/OD/20 Nov, Pypchak Yurii, nar. 10.05.1978, oznámení. 05.02.2020 21.02.2020
Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Plešivec (§ 25 odst. 1 lesního zákona), s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031. Zařizovací obvod je vymezen LHO Plešivec, kód LHC: 321 801, s platností do 31. 12. 05.02.2020 31.05.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.2705/OD/20 Nov, Huynh Luan, nar. 05.01.1967, oznámení. 05.02.2020 21.02.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 17/2020, MDZ MK KV Dolní Kamenná - označník zastávky BUS MHD trasa linky č. 12 05.02.2020 21.02.2020
Rozhodnutí – společné povolení „Rekreační chata“ Karlovy Vary, Stará Role, Rolavská ul., spis.zn.: 14525/SÚ/19/Prv, č.j.: 1398/SÚ/20 05.02.2020 21.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚŘEDNÍK PRO AGENDU EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ 05.02.2020 28.02.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 290/2019, MDZ MK KV část ul. Charkovská - parkovací stání, změna dopravního režimu 05.02.2020 21.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.2671/OD/20 Nov, Švejk Josef, nar. 7.7.1973 - oznámení. 05.02.2020 21.02.2020
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Nástavba BD - vikýř v půdním prostoru a vznik nové BJ“ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 102/105, 293/107 a 191/109, spis.zn. 9127/SÚ/18/Prv, č.j. 1293/SÚ/20 05.02.2020 21.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.9/2020, Na silnici III/19815 staničení km 5.700 - 5.600 v obci Útvina - Chylice 06.02.2020 24.02.2020
Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 388 v k.ú. Doubí u Karlových Var 06.02.2020 24.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.12/2020, PDZ na silnici II/194 v obci Vrbice. 06.02.2020 24.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.13/2020, DZ - Obalovna živičných směsí Vrbice u Valče. 06.02.2020 24.02.2020
Záměr prodeje bytových jednotek č. 646/9, 647/7 a 647/10 k.ú. Drahovice, nájemcům 06.02.2020 24.02.2020
Oznámení o vyhlášení dotace v Programu Podpora obnovy kulturních památek protsřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020 07.02.2020 28.02.2020
Veřejná vyhláška- doručování písemností – Bc. Jakub Lang; MVDr. Daniel Bořek; Stanislav Machačka; Radek Lorenc; Slavomír Perutka, Alexandr Süc; Jan Svoboda; Jana Svobodová 07.02.2020 25.02.2020
Karlovarský kraj - Program 21. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 17. února 2020 07.02.2020 18.02.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 19/2020, PDZ MK KV ul. Kolmá, Na Vyhlídce, Petřín, Hynaisova - zajištění natáčení filmu 07.02.2020 25.02.2020
Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška - MONIKA MONTALBANO, FRANK MONTALBANO 07.02.2020 01.04.2020
Oznámení pominutí důvodu k vyjádření - K. Vary, Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice 07.02.2020 25.02.2020
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Hamry za období 2015-2019 10.02.2020 12.03.2020
Exekutorský úřad Praha 6 - Dražební vyhláška - Marcela Dafné Blueberry 10.02.2020 20.03.2020
Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška - MARTIN NÝVLT 11.02.2020 16.04.2020
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 18/20, 19/20, 20/20 11.02.2020 27.02.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 18/2020; PDZ MK KV K Přehradě - uložení kabelu NN 11.02.2020 27.02.2020
Oznámení o možnosti vyzvednutí písemnosti určené osobě - Eva Fedorová 12.02.2020 28.02.2020
Exekutorský úřad Plzeň - město - usnesení - ROMAN VAVROCH 12.02.2020 13.03.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 291/2019 _ ul. Lidická _ vyhrazené parkování pro osobu ZTP 12.02.2020 28.02.2020
Spolek Lesov pro 21.stol. - oznámení o možnosti převzít písemnost 12.02.2020 28.02.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.21/2020, Opakované opravy na podzemním vodovodním a kanalizačním vedení 12.02.2020 28.02.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 20/2020; PDZ MK KV ul. Divadelní náměstí, zajištění prostoru pro filmovou techniku při natáčení v Karlovarském divadle 13.02.2020 02.03.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 14/2020; PDZ MK KV ul. Sládkova, ZS uložení kabelu NN pro garáž 13.02.2020 02.03.2020
Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města K. Vary ze dne 4.2.2020 13.02.2020 25.02.2020
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - oznámení o možnosti převzít písemnost určenou více osobám 14.02.2020 03.03.2020
Oznámení projednání Změny č. 1 ÚP Chyše 14.02.2020 24.03.2020
Exekutorský úřad Praha 6 - zrušení usnesení - dražební vyhlášky - MARCELA DAFNÉ BLUBERRY 14.02.2020 20.03.2020