Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

 

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

Datum zveřejnění Datum stažení(desc)
Exekutorský úřad Pelhřimov - odročení dražby - Elena Vasilkiv a ELEN trade company s.r.o. 05.09.2019 23.09.2019
Zveřejnění záměru nájmu pozemku st.p.č. 739/6 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 05.09.2019 23.09.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Počerny 02.09.2019 23.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 217/2019, PDZ MK KV ul. Garibaldiho - umístění vodovodní a kanalizační přípojky 06.09.2019 24.09.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Beňák Pavol 06.09.2019 24.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 159/2019 _ Mládežnická _ vyhrazené parkování pro osobu ZTP 06.09.2019 24.09.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Kubinyi Róbert 06.09.2019 24.09.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 04.09.2019 24.09.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.214/2019, na silnici III/22224, III/22213, III/00627 a III/00625 v obci Andělská Hora, VN. 06.09.2019 24.09.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Židišin Marek 06.09.2019 24.09.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.215/2019, Přechodná úprava provozu na místních komunikacích pro blokové čištění město Nejdek. 06.09.2019 24.09.2019
Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Kowalewitsch Eugen 06.09.2019 24.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 216/2019, PDZ MK KV schodiště ul. Mariánskolázeňská - Škroupova 06.09.2019 24.09.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.212/2019, Oprava písařské chyby 06.09.2019 24.09.2019
Krajský úřad Karlovarského kraje - program - 18.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.9.2019 16.09.2019 24.09.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.222/2019, MDZ, Chodník Nejdek- Pozorka, podél silnice II/220 10.09.2019 26.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 219/2019, PDZ MK KV Chebská - prostor pro vyložení objemného zboží 10.09.2019 26.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 223/2019, PDZ MK KV Na Vyhlídce, Kolmá, Hynaisova, Jeana De Carro - ZS - vstup do sítě optického kabelu 10.09.2019 26.09.2019
Záměr prodeje nebytové jednotky č. 1341/10 k.ú. Karlovy Vary, nájemci 10.09.2019 26.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 220/2019, PDZ MK KV ul. Libušina - vjezd a výjezd vozidel stavby 10.09.2019 26.09.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.226/2019, na silnici II/208 v obci Bečov nad Teplou, X.ročník závodů automobilů do vrchu. 11.09.2019 27.09.2019
Uložení písemnosti - p. Mikalai Kamchatny, p. Bajro Osmanović 11.09.2019 27.09.2019
Prodej části pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Březová 09.09.2019 27.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 221/2019, PDZ MK KV ul. Studentská, Svatošská, U Dětské vesničky, Jahodová, K Linhartu, Modenská, Komenského, U Jezírka - ZS kabelové rozvody T Mobile 11.09.2019 27.09.2019
Prodej části pozemku p.č. 862/1 v k.ú. Drahovice 09.09.2019 27.09.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.224/2019 III/20813, Dlouhá Lomnice 72, nová přípojka internetu. 11.09.2019 27.09.2019
Záměr prodeje bytových jednotek č. 646/4, 647/4 a 647/11 k.ú. Drahovice, nájemcům 11.09.2019 27.09.2019
Usnesení - 4. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 3.9.2019 11.09.2019 27.09.2019
Oznámení o vyvěšení písemnosti - pro účastníka - Alexander Komlyashkin 11.09.2019 27.09.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník oddělení místních poplatků odboru financí a ekonomiky 10.09.2019 30.09.2019
DSO České lázně - Salony Evropy 04.06.2019 30.09.2019
Vyrozumění o pokračování v řízení- KV, propojovací komunikace Dvory - Tesco 12.09.2019 30.09.2019
Prodej pozemku pod garáží p.č. 47/40 v k.ú. Tuhnice 11.09.2019 30.09.2019
zahájení správního řízení o přestupku 12.09.2019 30.09.2019
DSO České kázně Salony Evropy 04.06.2019 30.09.2019
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 235/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary 11.09.2019 30.09.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 09.09.2019 30.09.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Bohatice 09.09.2019 30.09.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody ve veřejném vodovodu Nejdek 28.06.2019 30.09.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 98/19, 101/19 13.09.2019 01.10.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře 11.09.2019 01.10.2019
Usnesení - noví účastníci - KV, propojovací komunikace Dvory - Tesco 13.09.2019 01.10.2019
Závazné stanovisko 16.09.2019 02.10.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role 12.09.2019 02.10.2019
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání ÚP Čichalov 30.08.2019 02.10.2019
Závazné stanovisko 16.09.2019 02.10.2019
Závazné stanovisko 16.09.2019 02.10.2019
Závazné stanovisko 16.09.2019 02.10.2019
EÚ Jeseník - Dražební vyhláška - Thomason Developers s.r.o. 12.08.2019 03.10.2019
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 102/19, 103/19, 104/19, 105/19,106/19 17.09.2019 03.10.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře 13.09.2019 03.10.2019
Výpůjčka části p.p.č.1723 k.ú. Stará Role 17.09.2019 03.10.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.227/2019, silnici III/2194, III/21012, III/2209 v obci Vysoká Pec a Nové Hamry, film. 18.09.2019 04.10.2019
Prodej pozemku pod garáží p.č. 489/5 v k.ú. Rybáře 19.09.2019 07.10.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře 16.09.2019 07.10.2019
Prodej pozemku p.č. 45/2 v k.ú. Počerny 19.09.2019 07.10.2019
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.229/2019, Oprava železničního přejezdu P 1828 na silnici II-198 staničení km 14,462. 20.09.2019 07.10.2019
Policie České republiky - odbor cizinecké policie - oznámení o uzavření služebny 30.08.2019 07.10.2019
Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary 19.09.2019 07.10.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře 18.09.2019 09.10.2019
Vyhlášení 45. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Cyklodoprava V 12.09.2019 10.10.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Bohatice 20.09.2019 10.10.2019
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec 20.09.2019 10.10.2019
Exekutorský úřad - Karlovy Vary - dražební vyhláška - Stingl Hans Jürgen 05.09.2019 10.10.2019
Veřejná vyhláška – umístění autovraku Renault Twigo na vybraném parkovišti MMKV 10.09.2019 11.10.2019
Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška - Rozália Sadleková Cabaňová 16.09.2019 17.10.2019
MGH -CONSULT spol. s.r.o. - dražební vyhláška opakovaná - po zemřelé Janě Andrštové 11.09.2019 17.10.2019
Finanční úřad - Karlovy Vary - dražební vyhláška - prodej nemovité věci 11.09.2019 24.10.2019
Exekutorský úřad - Plzeň - dražební vyhláška - Shamil Mollaev 06.09.2019 25.10.2019
Rozpis blokového čištění a nočního mytí komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2019 03.07.2019 31.10.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Blšanky 16.07.2019 31.10.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice 18.07.2019 31.10.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody - vodní toky Rolava a Nejdecký potok 12.08.2019 31.10.2019
Opatření obecné povahy při nedostaktu vody v povodí Rolavy (přítoky) 11.07.2019 31.10.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Střely, přítoku významné vodárenské nádrže Žlutice 22.07.2019 31.10.2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody - potoky Borský, Lučinský, Lužecký, Sadovský a Vitický 12.08.2019 31.10.2019
Oznámení projednání návrhu Změny č.1 ÚP Kolová 18.09.2019 04.11.2019
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary - nabídka pozemků k pronájmu 07.08.2019 06.11.2019
EÚ Praha 9 - Usnesení - dražební vyhláška - Monika Montalbano, Frank Montalbano - usnesení o opravě 10.07.2019 13.11.2019
EÚ Praha 9 - Usnesení - dražební vyhláška - Monika Montalbano, Frank Montalbano 10.07.2019 13.11.2019
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.09.2019 18.11.2019
Exekutorský úřad - Přerov - dražební vyhláška - Květuše Kubková 20.09.2019 21.11.2019
Opatření obecné povahy zákaz vstupu do honitby Čerťák a Kojšovice 08.08.2019 30.11.2019
OMEXON - Plzeň - oznámení - provádění stavby - rekonstrukce kabelových rozvodů 15.05.2019 02.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Golf Club Karlovy Vary z.s. 10.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Filmový klub Karlovy Vary 12.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Hipocentrum Pá - Ja, ev.č. 201600021 26.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - VK Karlovarsko 2014 s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s. 07.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,e.č.201600025-Farní charita K.Vary 12.08.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role 02.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600009 Agentura domácí péče LADARA 22.07.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Liapor-Witte Karlovy Vary z.s. 06.04.2016 31.12.2019
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600006 - Tyfloservis 18.10.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 1. FC Karlovy Vary - mládež, z.s. 23.05.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, příspěvková organizace 21.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota Domu dětí a mládeže Karlovy Vary - Stará Role 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Asocace Záchranný kruh, z.s. 05.02.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – X-Team BaNo Karlovy Vary, o.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. 17.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-SOS dětské vesničky-SOS Sluníčko,ev.č.201600026 02.09.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role, z.s. 03.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600017 Mateřské centrum Karlovy Vary 29.07.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní klub vozíčkářů Sharks 29.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Slovan Karlovy Vary, o.s. 31.05.2016 31.12.2019
Veřejná vyhláška - termíny konání zkoušek o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Karlovy Vary. 23.11.2018 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Centrum služeb pro silniční dopravu 28.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 15.04.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Karate klub Tygr Karlovy Vary 14.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 12.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,ev.č.201600049 27.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - CCB, o.p.s. 08.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK centrum o.p.s.,odborné sociální poradenství 29.08.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Římskokatolická farnost Stanovice 02.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace e. č. 201600003 DOP-HC 22.07.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 06.04.2016 31.12.2019
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600047 - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 19.10.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Lokomotiva Karlovy Vary o.s. 24.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - FB Hurrican 24.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 19.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Mgr. Petr Pitra .pdf 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců z.s. 17.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-TyfloCentrum K.V. o.p.s.,ev.č.201600039 02.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB l LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s. 26.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, z.s. 03.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600013 LADARA - Pavla Andrejkivová 10.08.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 31.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ JAZYKŮ KARLOVY VARY 30.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Nadace FILM FESTIVAL KARLOVY VARY 13.04.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – KV Arena, s.r.o. 14.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Goodfellas z.s. 10.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy,ev.č.201600050 27.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalový klub Lokomotiva Karlovy Vary 10.02.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Asociace Záchranný kruh , z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace -LK Slovan K.Vary z.s. 18.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK cetrum o.p.s.,sociálně aktivizační služby pro sociálně vyloučené rodiny s dětmi 29.08.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KRAJSKÁ UMĚLECKÁ ASOCIACE 03.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600019 Agentura domácí péče, LADARA 22.07.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - První české gymnázium v K. Varech, p.o. 04.04.2016 31.12.2019
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600052 - Armáda spásy v ČR, z.s. 19.10.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec 24.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - První Krušnohorská o.p.s. 24.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní sdružení BK Karlovy Vary, občanské sdružení 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Občanské sdružení Kina Drahomíra.pdf 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Klub Paderewski 12.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o.- e.č.201600037 21.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Müller Production, s.r.o. 18.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Martina Hrnková 03.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600020 Centrum pro zdravotně postižené KK 10.08.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 31.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - JAZZOVÝ KRUH 30.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 07.04.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Karlovy Vary 14.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 10.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-Azylový dům,ev.č.201600051 27.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 05.02.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní unie Karlovarska z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary 18.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK centrum o.p.s.,terénní programy 29.08.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - PROTEBE live o.s 03.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev. č. 201600004 Agentura domácí péče LADARA 22.07.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 1. FC Karlovy Vary a.s. 29.03.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec 31.05.2016 31.12.2019
Schválený rozpočet 2019 včetně komentáře, SVR na období 2019-2022 - DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 02.10.2018 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - CITY TRIATHLON Karlovy Vary, z.s 24.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Divadlo Dagmar 09.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 13.01.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tenisový klub Lokomotiva, z.s. 10.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Karlovarský pěvecký sbor, z.s. 12.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.-ev.č.201600047 21.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - KV Arena, s.r.o. 16.02.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Obecně prospěšná společnost Forte 03.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ev.č. 201600023 Člověk v tísni 11.08.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Obecně prospěšná společnost Forte 02.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ev.č.201600006 Tyfloservis 11.07.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 06.04.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Smlouva Armády spásy v ČR-noclehárna pro muže a ženy,ev.č.201600052 27.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční dotace - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 23.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Goodfellas z. s. 17.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Triatlet Karlovy Vary 10.05.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 05.02.2016 31.12.2019
2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. 09.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HIPODROM HOLOUBEK s.r.o. 18.05.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-SOS dětské vesničky-SOS Kompas,ev.č.201600036as 02.09.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Vzdělávací a kulturní agentura Hlas, v.o.s. 03.06.2016 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace e. č. 201600005 Oblastní spolek Českého červeného kříže 22.07.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Libor Balák 07.03.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělovýchovná jednota Lokomotiva - šerm z.s. 31.05.2016 31.12.2019
Informace o zveřejnění dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 02.10.2018 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace - Karlovarský kraj 28.06.2016 31.12.2019
2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Hockey Club Karlovy Vary, z.s. 05.05.2016 31.12.2019
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018 u matričních úřadů ve správním obvodu Magistrátu města Karlovy Vary 05.03.2019 02.01.2020
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 2016 04.01.2017 04.01.2020
opatření obecné povahy – zákaz vstupu do části honitby Kladruby 30.07.2019 31.01.2020
Schválený rozpočet na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
Informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 29.03.2019 31.03.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Závěrečný účet 2018 včetně komentáře k Závěrečnému účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Infromace o zveřejnění Záverečného účtu za rok 2018 včetně komentáře a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 10.06.2019 30.06.2020
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 24.01.2014 20.11.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s. 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o. 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s. 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s. 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o. 20.10.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program) 31.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší) 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 14.07.2017 31.12.2020
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s 28.03.2019 31.12.2021
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 28.03.2019 31.12.2021
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.08.2019 31.12.2022
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014 17.07.2014 31.12.2023
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace 07.03.2017 31.12.2023
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník) 10.10.2017 02.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 13.03.2019 02.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 18.09.2019 02.01.2024
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech 05.04.2012 19.01.2038