Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Záměr prodeje pronajaté bytové jednotky č. 60/4 k.ú. Bohatice
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pronájmu objektu vč. garáží a přilehlých pozemků v majetku Lázeňských lesů Karlovy Vary p. o.
Přílohy: pdf pdf
Záměr prodloužení Smlouvy o reklamě se spol. euroAWK s.r.o.
Přílohy: pdf
Návrh rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu SMKV 2022 - 2023
Přílohy: pdf
Záměr prodeje jednotek v domě U Trati 60/46 a podílu na pozemku st.p.č. 154, vše v k.ú. Bohatice, pro spoluvlastníka domu
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.230/2020, MDZ, III/20912 a pozemních komunikacích v k.ú. Suchá u Nejdku a Nejdek, v obci Nejdek
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Tašovice, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Přerušené zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje zahájeného dne 12.11.2020 bude pokračovat dne 1.12.2020 od 8:00
Přílohy: pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu poř. č. 116/20
Přílohy: pdf
Prodej pozemků p.č. 155/3 a 154/3 v k.ú. Doubí u Karlových Var - formou VŘ - obálková metoda
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.185/2020, MDZ, na silnici II/220, ulice Karlovarská v obci Nejdek.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.284/2020, PDZ, Vodovodní řády a vodojem 2* 150m3, k.ú. Dalovice a Všeborovice, obec Dalovice, okres Karlovy Vary.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.194/2020, MDZ, Nová Role, Nádražní ulice, parkoviště u areálu hasičů, úprava dopravního značení.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.233/2020, MDZ, Nová Role, Výstavba rodinných domů 1. a 2. etapa.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.234/2020, MDZ, Změna místní úpravy provozu v obci Děpoltovice - Nivy.
Přílohy: pdf
Oznámení o upuštění od dražby - dlužník Karel Sysel
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.215/2020, MDZ,Nová Role, úprava dopravního značení v ulici Polní.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.228/2020, MDZ, Rezidence Andělská Hora - příprava území pro výstavbu RD.
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1198 o přijetí krizového opatření - omezení provozu škol od 25.11. do 29.11.2020
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.231/2020, MDZ, Změna místní úpravy provozu v obci Děpoltovice DZ.
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Marek Šplíchal
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu poř. č. 112/20
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 24.11.2020 do odvolání
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - odročení dražby - pov. Daniela Černá
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Svitavy - pov. Alena Kešelová
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Nová Role
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů poř. č. 113/20, 114/20 a 115/20
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Lucie Skřivánková
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1201 o přijetí krizového opatření - omezení maloobchodu od 23.11. do 12.12.2020
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-38/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 od 23.11.2020
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Přílohy: pdf
Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby „Nástavba BD - vikýř v půdním prostoru a vznik nové BJ“ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 102/105, 293/107 a 191/109
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1200 o přijetí krizového opatření - omezení volného pohybu osob od 23.11. do 12.12.2020
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1202 o přijetí krizového opatření - orgány veřejné moci a správní orgány od 23.11. do 12.12.2020
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1196 o změně krizových opatření - změna doby účinnosti u usnesení vlády ČR č. 1109, 1114, 1190, 1191, 1192, 1115
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.282/2020, PDZ, přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v obci Karlovy Vary,k. ú. Rosnice, ulice Jabloňová.
Přílohy: pdf
OZV 9/2020 o místním poplatku z pobytu
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecbné povahy č. 281/2020, PDZ MK KV k.ú. Doubí, ul. K Přehradě - zajištění prací
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Červená Michaela
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.279/2020, MDZ, Karlovy Vary - vnitroblok Družstevní – Závodu míru.
Přílohy: pdf
Oznámení zahájení společného řízení - Rekonstrukce ulice Šeříkové v Sedleci
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 280/2020, PDZ MK KV k.ú. Stará Role, ul. Borová aj. - zajištění prací
Přílohy: pdf
Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 12. listopadu 2020 bude pokračovat dne 26. listopadu 2020 od 10:00 hodin
Přílohy: pdf pdf
Informace o zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump), resp. o zpřísnění kontrol technického stavu žump od roku 2021
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu poř. č. 111/20
Přílohy: pdf
Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 10.11.2020
Přílohy: pdf
Rozhodnutí Vrtaná studna Vysoká Štola
Přílohy: doc
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 4 - pov. UNEXIM, s.r.o., Praha
Přílohy: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 17.11.2020
Přílohy: pdf
Sbírka zákonů, částka 190 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1185, 1190 až 1192
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.277/2020, MDZ, Doplnění dopravního značení-přístupová komunikace na p.p.č. 291/10, k.ú. Mezirolí.
Přílohy: pdf
Prodej pozemků p.č. 166/9, 166/10, 166/11 a 168/3, vše v k.ú. Rybáře
Přílohy: pdf
Uložení písemnosti - dědicové po zemřelé - Žofie Winterová, ozn. o zahájení SŘ, Vestavba výtahů a šachet, Okružní 31, 33
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-36/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (od 16.11.2020)
Přílohy: pdf
Oznámení o zahájení společného řízení „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Stará Role, Rolavská ul.
Přílohy: pdf
Oznámení o volné pracovní pozici - údržbář pro budovu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 278/2020, PDZ MK KV ulice I. P. Pavlova 26 - zajištění demolice objektu
Přílohy: pdf
Přeložka stávající přípojkové skříně do nového pilíře - K. Vary, Sadová 844, kNN - listopad 2020 až únor 2021
Přílohy: pdf
Prodej části pozemku p.č. 347/2 v k.ú. Olšová Vrata
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.273/2020, PDZ, Jimlíkov RD č.p. 7 - kanalizační přípojka.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.176/2020, MDZ Pasportizace a projektu SDZ a ZDZ v obci Hory.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.274/2020, MDZ, Dopravní značení pro stavbu III/2201 - III/22134, Rekonstrukce křižovatky Čankov.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.276/2020, MDZ, II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov.
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha-východ - pov. Karel Kunt, Anna Kuntová
Přílohy: pdf
Návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na rok 2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům lůžkové péče od 28.10.2020
Přílohy: pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 1074 - Sbírka zákonů č. 421/2020 - změna provozu VŠ, SŠ, VOŠ, MŠ, ZŠ a jiné vzdělávací školské výchovné a ubytovací zařízení
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům soc. služeb ...
Přílohy: pdf
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Přílohy: pdf
Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u poskytovatelů soc. služeb od 5.10.2020
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN - omezení provozu ubytovacích, stravovacích a jiných služeb od 5.10.2020
Přílohy: pdf
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Lebedová Božena
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to:
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků od 2.9.2020
Přílohy: pdf
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Přílohy: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice s účinností od 24.8.2020
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Přílohy: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
Přílohy: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Přílohy: pdf
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Přílohy: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf doc
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Přílohy: pdf
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Přílohy: docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
Přílohy: pdf
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Přílohy: docx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Přílohy: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
Přílohy: pdf
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf