Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
oznámení zahájení řízení KV, Tašovice, nový chodník a úprava křižovatky
Přílohy: doc
Pronájem NP o výměře 184,80 m2 v objektu T.G.Masaryka 541/3 - VŘ - obálková metoda
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Karlovy Vary - Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška - Jiřina Ouřadová
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Dalovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.142/2021, PDZ, KV, II/209 Nová Role, Chodovská 114/22 – nové přípojky vody a kanalizace.
Přílohy: pdf
pronájem NP č. 1 o výměře 96 m2 v objektu Raisova 1200/4 - VŘ - obálková metoda
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 146/2021 _ Matthoni Marathon Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Pozvánka na 3. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskuteční dne 22.06.2021 od 8:30 hodin
Přílohy: pdf
Rozhodnutí prodl.platnosti SP K.Vary, Oprava komunikace ul. Sokoloská
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zaměstnanec odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 139/2021 _ dodatek č. 1
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Oznámení o vyhlášení nálezu
Přílohy: doc
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 771/8 v k.ú. Čankov, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.143/2021, PDZ, Oprava povrchu komunikace sil. II-220 v úseku Stará Role.
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru nájmu částí pozemků p.č. 492/23, p.č. 492/30 a p.č. 492/53 vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Nález kocoura - Moravská ul., Karlovy Vary
Přílohy: doc pdf
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 771/7 v k.ú. Čankov, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Roman JOŽKO
Přílohy: doc
Zveřejnění záměru nájmu částí pozemků p.č. 492/23, p.č. 492/52 a p.č. 492/51 vše v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.144/2021, PDZ, Karlovy Vary, Pražská, Pod Hájem, vNN/kNN.
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 252 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN - návštěvy ve zdravotnických zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Nové volby do Zastupitelstva obce Hory - místo pro podání kandidátní listiny (registrační úřad)
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 8.6.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Nové volby do Zastupitelstva obce Hory - potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.141/2021, PDZ, Rekonstrukce rozvodů UT a TUV sídliště Doubí ulice Modenská.
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN - interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid -19, s účinností od 11.6.2021
Přílohy: pdf
Nové volby do Zastupitelstva obce Mírová - místo pro podání kandidátní listiny (registrační úřad)
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.51/2021, MDZ, na pozemní komunikaci na p.p.č. 2000/2 a 2017/1, k.ú. Nové Hamry.
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 23621/2020-1/MIN/KAN - certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou, s účinností od 21.6.2021
Přílohy: pdf
Nové volby do Zastupitelstva obce Mírová - potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
Přílohy: pdf
Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 4/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád, v platném znění
Přílohy: doc XLS XLS XLS
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.40/2021, MDZ, Cyklostezka Žlutice úsek ul. Lomnice - Nádražní.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Kašparová Eva
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu - 39/21, 40/21
Přílohy: doc
Stanovení záplavového území vodního toku "Luční potok"
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-84/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 7.6.2021
Přílohy: pdf
Návrh střednědobého výhledu SMKV na rok 2022 - 2023
Přílohy: pdf
Nález kocoura - Bohatice, Lomená ul.
Přílohy: pdf pdf
Návrh závěrečného účtu Statutárního města Karlovy Vary za rok 2020 včetně závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SMKV za rok 2020
Přílohy: pdf
Krajská hygienická stanice Karlovy Vary - Pozvánka na zkoušku ze znalosti hub v roce 2021 - 15.06.2021 v 9:00 hod.
Přílohy: pdf
Nález kocoura - Rybáře, Nákladní x Sokolovská ul.
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška _ sdělení o uložení písemnosti _ Ing. Robert Sellner
Přílohy: pdf
Stavební povoelní "Kanalizace a vodovod Nové Hamry, II. etapa"
Přílohy: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - DČOV p.p.č.319/85 k.ú.Jenišov
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.140/2021, PDZ, Odpočívárna a pro řidiče MHD na p.p.č. 1062 a 931 Karlovy Vary - Drahovice.
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu
Přílohy: pdf pdf pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Přílohy: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.124/2021, PDZ, Vodovodní přípojka zahrady na p.p.č. 1126/1 k.ú. Drahovice ul Mattoniho nábřeží, silnice II/222 staničení 15,475.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.138/2021, PDZ, Výměna havarijního poklopu a výměna vodovodních hrníčků, Nejdek.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - Heiko Gerhard PAAPE
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 139/2021 _ TRŽNICE - ÚPRAVA NÁSTUPNÍCH PROSTOR A KOMUNIKACÍ
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.133/2021, PDZ, Sadov, vodovodní přípojka pro p.p.č. 42/5 v k.ú. Podlesí u Sadova.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.137/2021, PDZ, Nová Role, (KV), Ke Stájím, vodovodní přípojka.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.134/2021, PDZ, E.Krásnohorské, Lad. Koubka, Sokolovská, kNN.
Přílohy: pdf
Veřejné projednání Změny č. 1/2016 Územního plánu sídelního útvaru Jenišov
Přílohy: pdf
Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A2.1 Cyklodoprava VIII.
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf doc
Vyhlášení 60. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A2.2 Nízkoemisní vozidla V.
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.136/2021, PDZ, KV, Nová Role č.p. 80 (p.p.č. 78/5) - nová vodovodní a kanalizační přípojka.
Přílohy: pdf
Vyhlášení 59. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A1.1 Telematika pro veřejnou dopravu III.
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf pdf doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.135/2021, PDZ, na MK Lipová a K.Kučery, kNN.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 125/2021, PDZ MK KV ul. nám. K. Sabiny - zajištění prací
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN - podmínky testování dětí,žáků a studentů s účinností od 31.5.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN - testování obyvatel na přítomnost SARS-COV-2 s účinností od 1.6.2021
Přílohy: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1.6.2021
Přílohy: pdf
Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Přílohy: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 115/2021, PDZ MK KV ul Táborská - zajištění umístěného lešení
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.131/2021, MDZ, : Otovice - Inline dráha.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.132/2021, PDZ, RVDSL1801_C_K_ZLUT396-ZLUT1HR_MET.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obcné povahy č. 129/2021, PDZ MK KV ul. Dr. Davida Bechera - zajištění prostoru pro montáž a demontáž lešení
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - povodí Labe, Odry, Dunaje
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.130/2021, PDZ, KV, Mostecká č.p. 119 – nová přípojka vodovodu.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.128/2021, MDZ, doplnění dopravní značky C 9a (stezka pro chodce a cyklisty společná) dodatkovou tabulkou E 13 – text: Vjezd povolen pro majitele pozemků 729/5, 729/6, a 729/7.
Přílohy: pdf
Přičlenění honebních pozemků v k.ú. Mořičov, Nová Kyselka, Nová Víska u Ostrova, Ostrov nad Ohří, Pulovice, Radošov u Kyselky, Sedlečko u Karlových Var, Stráň, Šemnice a Velichov k h
Přílohy: pdf pdf
Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - Plán dílčího povodí Berounky 2022 - 2027
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník oddělení přestupků odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-80/MIN/KAN - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 22.5. do 30.6.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN - pravidla pro konání škol v přírodě s účinností od 31.5. do 30.6.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. 14592/2021-12/MIN/KAN - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 24.5.2021
Přílohy: pdf
Vyhlášení 57. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových změrů B2.1 Infrastruktura ZŠ V.
Přílohy: pdf pdf doc pdf pdf pdf pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN- samotestování zaměstnanců OSVČ s účinností od 15.5.2021
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Kroměříž - Usnesení - Ali Akbar Raza Mohamad
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR - frekvence testování dětí, žáků a studentů od 17.5.2021 (čj. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN)
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR k omezení obchodu a služeb od 11.5.2021 (čj. MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN)
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR čj. 14592/2021-10/MIN/KAN - podmínky testování dětí, žáků a studentů od 10.5.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 od 7.5.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2, s účinností od 7.5.2021
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Praha 1 - Usnesení - PARI SA CZ s. r. o.
Přílohy: pdf
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Přílohy: pdf
Hotel HUMBOLDT s.r.o. Karlovy Vary - oznámení o ukončení činnosti: fyzioterapeut
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-321 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-319 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN - testování - vysoké školy od 4.5.2021
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-320 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 3.5.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 3.5.2021
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražby - Patrik Kubálek
Přílohy: pdf
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Přílohy: pdf
Blokové čištění a noční mytí komunikací 16. - 26. týden
Přílohy: docx
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření - testování studentů vysokých škol, s platností od 24.4.2021
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 12.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - testování žáků ve školách
Přílohy: pdf
Ochranné opatření, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
Přílohy: pdf
Změna mimořádného opatření č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnaců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN - povinné testování - veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob
Přílohy: pdf
Usnesení vlády č. 292 (130/2021 Sb.) - o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
Přílohy: pdf
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Přílohy: pdf pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č.j. 47828/2020-19/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - pacienti, s účinností od 9.3.2020
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - zaměstnanci, s účinností od 9.3.2021
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 248 ( 122/2021 Sb. )
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 247 ( 120/2021 Sb. )
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 241 (116/2021 Sb.)
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021
Přílohy: pdf
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1.2.2021
Přílohy: pdf
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Přílohy: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Přílohy: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf doc
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Přílohy: docx
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf