Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 235/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary elektronická úřední deska

Datum zveřejnění: 
St, 11.09.2019
Datum ukončení: 
Po, 30.09.2019
Téma: 
Ostatní oznámení
Odbor: 
Odbor majetku města

čj. 89/19/Max

Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 235/1 o výměře 384 m2, dle specifikace v geodetickém vymezení předmětu užívání zak. č. 2019 102, v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, za roční pachtovné 4.800,- Kč (tj. 12,50 Kč/m2/rok), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem využití zahrady.  

Evidenční číslo spisové služby: 
MMKV-