Zveřejnění záměru nájmu pozemku st.p.č. 739/6 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary elektronická úřední deska