Změna mimořádného opatření MZDR - frekvence testování dětí, žáků a studentů od 17.5.2021 (čj. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN)