Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN - testování - vysoké školy od 4.5.2021