Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 9807//2021-4/MIN/KAN - ze dne 10.11.2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.12.2021