Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 1596/2021-3/MIN/KAN - ze dne 13.1.2021 k povinnosti poskytovatelů k nahlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 15.11.2021