Vyrozumění o pokračování v řízení- KV, propojovací komunikace Dvory - Tesco elektronická úřední deska