Vyhlášení 57. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových změrů B2.1 Infrastruktura ZŠ V.

Zveřejnění
Ukončení
Téma
Finance a dotace
Odbor
Odbor strategií a dotací

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 5. 2021 vyhlašuje 57. výzvu pro předkládání projektových záměrů -  Infrastruktura ZŠ V.

 

Termín vyhlášení výzvy: 19. 5. 2021

Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 29. 10. 2021

Termín konání pracovní skupiny: 16. 11. 2021

Evidenční číslo spisové služby
MMKV-