Vyhlášení 45. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Cyklodoprava V elektronická úřední deska

Datum zveřejnění: 
Čt, 12.09.2019
Datum ukončení: 
Čt, 10.10.2019
Téma: 
Ostatní oznámení
Odbor: 
Odbor strategií a dotací

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 12. 09. 2019 vyhlašuje 45. výzvu k předkládání projektových záměrů – „Cyklodoprava V“.

Termín vyhlášení výzvy: 12. 09. 2019
Termín ukončení příjmu projektových záměrů: 10. 10. 2019
Termín konání pracovní skupiny: 17. 10. 2019 

Evidenční číslo spisové služby: 
MMKV-