Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy