Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary