Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-KSK centrum o.p.s.,terénní programy elektronická úřední deska