Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Hipocentrum Pá - Ja, ev.č. 201600021 elektronická úřední deska