Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace e. č. 201600003 DOP-HC elektronická úřední deska