V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - oznámení o možnosti převzít písemnost určenou osobám Otakaru Lubasovi, bytem Poděbradova 701, 357 35 Chodov u Karlových Var elektronická úřední deska

Datum zveřejnění: 
St, 13.05.2020
Datum ukončení: 
Pá, 29.05.2020
Téma: 
Stavební úřad a územní plán
Doručování veřejnou vyhláškou
Správní řízení
Odbor: 
Úřad územního plánování a stavební úřad

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

oznámení o možnosti převzít písemnost

podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad oznamuje, že úřední písemnost spis.zn. 12013/SÚ/19/Plh ze dne 31.3.2020, územního rozhodnutí na stavbu:

 

„VOD8C_K_KVDVO_OK“

na pozemku st. p. 1224, parc. č. 492/14 v katastrálním území Stará Role

určené osobám:Otakaru Lubasovi, bytem Poděbradova 701, 357 35 Chodov u Karlových Var

                          právním nástupcům po zemřelé Ivetě Kvasničkové, bytem Dvořákova 704, 360 17 Karlovy Vary

                          Petrovi Kvasničkovi, bytem Chodovská 236, 362 25 Nová Role

                          Ing. Karlovi Čermákovi, bytem Dvořákova 704, 360 17 Karlovy Vary

 

Písemnost – územní rozhodnutí spis.zn. 12013/SÚ/19/Plh ze dne 31.3.2020

 

je uložena na Magistrátu města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, č. dveří 403, ve 4. patře. Vzhledem k opatřením v souvislosti se šířením nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19) není možné zásilku vyzvednou osobně. Prosíme o kontakt prostřednictvím telefonní linky, kde bude domluven možný způsob dálkového přístupu k písemnosti.

Evidenční číslo spisové služby: 
MMKV-