UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014