UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)

Zveřejnění
Ukončení
Téma
Ostatní oznámení
Odbor
Odbor vnitřních věcí
Dokumenty
7262_17a.pdf120.32 KB