Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník

Zveřejnění
Ukončení
Téma
Ostatní oznámení
Odbor
Odbor vnitřních věcí
Dokumenty
996.xls39.5 KB
Evidenční číslo spisové služby
MMKV-117064/20