Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události