Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti