Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem

Zveřejnění
Ukončení
Téma
Stavební úřad a územní plán
Odbor
Úřad územního plánování a stavební úřad
Evidenční číslo spisové služby
MMKV-