Oznámení o vyvěšení písemnosti - pro účastníka - Alexander Komlyashkin elektronická úřední deska

Datum zveřejnění: 
St, 11.09.2019
Datum ukončení: 
Pá, 27.09.2019
Téma: 
Správní řízení
Odbor: 
Úřad územního plánování a stavební úřad

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

oznámení o možnosti převzít písemnost

podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad oznamuje, že úřední písemnost spis.zn. 9734/SÚ/19/Plh ze dne 13.8.2019, územní souhlas na stavbu:

Hory, KV p.č. 205/23, 21 RD, kVN, TS, kNN“

na pozemku parc. č. 203/2, 203/108, 204, 205/1, 205/2, 205/5, 205/6, 205/10, 205/16, 205/23, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 205/30, 205/31, 205/32, 205/33, 205/34, 205/35, 205/36, 205/37, 205/38, 205/39, 205/46, 205/47, 205/48, 205/49, 205/50, 205/51, 205/52, 216/1, 221/10, 221/15, 221/28 v katastrálním území Hory u Jenišova

 

určené osobě:   Alexander Komlyashkin, nar. 15.6.1964, Sadová 36, 360 01  Karlovy Vary
 

Písemnost – územní souhlas spis.zn. 9734/SÚ/19/Plh ze dne 13.8.2019

 

je uložena na Magistrátu města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, č. dveří 335, ve 3. patře a lze ji vyzvednout v úřední dny (tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.) nebo po telefonické domluvě.

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

oznámení o možnosti převzít písemnost

podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad oznamuje, že úřední písemnost spis.zn. 9734/SÚ/19/Plh ze dne 13.8.2019, územní souhlas na stavbu:

Hory, KV p.č. 205/23, 21 RD, kVN, TS, kNN“

na pozemku parc. č. 203/2, 203/108, 204, 205/1, 205/2, 205/5, 205/6, 205/10, 205/16, 205/23, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 205/30, 205/31, 205/32, 205/33, 205/34, 205/35, 205/36, 205/37, 205/38, 205/39, 205/46, 205/47, 205/48, 205/49, 205/50, 205/51, 205/52, 216/1, 221/10, 221/15, 221/28 v katastrálním území Hory u Jenišova

 

určené osobě:   Alexander Komlyashkin, nar. 15.6.1964, Sadová 36, 360 01  Karlovy Vary
 

Písemnost – územní souhlas spis.zn. 9734/SÚ/19/Plh ze dne 13.8.2019

 

je uložena na Magistrátu města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, č. dveří 335, ve 3. patře a lze ji vyzvednout v úřední dny (tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.) nebo po telefonické domluvě.

Dokumenty: 
Evidenční číslo spisové služby: 
MMKV-