Oznámení o vyvěšení písemnosti elektronická úřední deska

Datum zveřejnění: 
St, 12.06.2019
Datum ukončení: 
Pá, 28.06.2019
Téma: 
Správní řízení
Odbor: 
Úřad územního plánování a stavební úřad

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

oznámení o možnosti převzít písemnost

podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad oznamuje, že úřední písemnost spis.zn. 676/SÚ/19/Plh, č.j.: 5864/SÚ/19 ze dne 7.5.2019, výzva – seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí:

„K. Vary, Konečná, kNN“

na pozemku parc. č. 787/1, 788/1, 788/3, 788/6, 788/13, 789/1, 789/2, 790, 791/2, 798/1, 798/20, 798/21, 798/22, 798/23, 828/10 v katastrálním území Rybáře

 

určené osobě:   Michal Matúš, nar. 2.3.1989, Čankovská 59, 360 05  Karlovy Vary
Pavlína Bizzarriová, nar. 9.5.1970, T. G. Masaryka 19, 360 01  Karlovy Vary
 

Písemnost – výzva – seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí spis.zn. 676/SÚ/19/Plh, č.j.: 5864/SÚ/19 ze dne 7.5.2019

 

je uložena na Magistrátu města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, č. dveří 335 , ve 3. patře a lze ji vyzvednout v úřední dny (tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.) nebo po telefonické domluvě.

Dokumenty: 
Evidenční číslo spisové služby: 
MMKV-