Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: Jana Petříková, Hornická kolonie č.p. 469/9, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5 elektronická úřední deska

Datum zveřejnění: 
Čt, 14.05.2020
Datum ukončení: 
Po, 01.06.2020
Téma: 
Stavební úřad a územní plán
Doručování veřejnou vyhláškou
Správní řízení
Odbor: 
Úřad územního plánování a stavební úřad

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

oznámení o možnosti převzít písemnost

podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad oznamuje, že úřední písemnost spis.zn. 12014/SÚ/19/Plh ze dne 25.3.2020, územní rozhodnutí na stavbu:

„VOD8C_K_KVROH_OK“

na pozemku parc. č. 612, 618/7, 618/8 v katastrálním území Rybáře

 

určené osobě:   Jana Petříková, Hornická kolonie č.p. 469/9, Rybáře, 360 05  Karlovy Vary 5

Písemnost – územní rozhodnutí spis.zn. 12014/SÚ/19/Plh ze dne 25.3.2020

 

je uložena na Magistrátu města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, č. dveří 403, ve 4. patře a lze ji vyzvednout v úřední dny (tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.) nebo po telefonické domluvě.

 

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění se podle § 25 odst. 2 správního řádu, považuje písemnost za doručenou.

Evidenční číslo spisové služby: 
MMKV-