Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí vodárenské nádrže Žlutice

Zveřejnění
Ukončení
Téma
Vyhlášky a nařízení
Odbor
Úřad územního plánování a stavební úřad
Evidenční číslo spisové služby
MMKV-