Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice

Zveřejnění
Ukončení
Téma
Stavební úřad a územní plán
Odbor
Úřad územního plánování a stavební úřad
Evidenční číslo spisové služby
MMKV-