Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice s účinností od 24.8.2020