Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 9.7.2021 do odvolání