Ochranné opatření, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky