Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1.6.2021