Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád elektronická úřední deska