Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům lůžkové péče od 28.10.2020