Mimořádné opatření č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb od 12.4.2021