Mimořádné opatření č.j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021