Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - testování žáků ve školách