Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021