Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600052 - Armáda spásy v ČR, z.s. elektronická úřední deska