Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600047 - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. elektronická úřední deska