Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 201600006 - Tyfloservis elektronická úřední deska