2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční dotace - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky elektronická úřední deska