2016 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – X-Team BaNo Karlovy Vary, o.s. elektronická úřední deska