2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tenisový klub Lokomotiva, z.s. elektronická úřední deska