2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní sdružení BK Karlovy Vary, občanské sdružení elektronická úřední deska