2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní klub vozíčkářů Sharks elektronická úřední deska