2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, z.s. elektronická úřední deska