2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Římskokatolická farnost Stanovice elektronická úřední deska