2016 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Nadace FILM FESTIVAL KARLOVY VARY elektronická úřední deska